Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Autor: lbiegun

SIEĆ EURES – INFORMACJA DO OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY ZA GRANICĄ

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu serdecznie zaprasza do odwiedzania stron internetowych dotyczących sieci EURES: https://eures.europa.eu https://eures.praca.gov.pl Europejska Sieć Służb Zatrudnienia EURES (EURopean Employment Services) została powołana w 1993r. przez Komisję Europejską. Jednakże swoją działalność rozpoczęła w 1994r., a w Polsce od 2004r. po wejściu do Unii Europejskiej. Sieć EURES tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE i…
Dowiedz się więcej

INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO STARSZY REFERENT

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury wyboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Dorota Mąka  zamieszkała w Ciścu. Czytaj całą informacje [PDF 305 KB] 

INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO REFERNT

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury wyboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Magdalena Czerwieniec-Gajewska zamieszkała w Pietrzykowicach. Czytaj całą informacje [PDF 298 KB]  

Protokół ze wstępnej selekcji kandydatów

Protokół ze wstępnej selekcji kandydatów i analizy dokumentów aplikacyjnych z przeprowadzonego w dniu 8 lutego 2024r. naboru na stanowisko REFERENTA w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu. Protokół dotyczy stanowiska Referent Protokół ze wstępnej selekcji kandydatów i analizy dokumentów aplikacyjnych z przeprowadzonego w dniu 8 lutego 2024r. naboru na stanowisko STARSZEGO REFERENTA w Powiatowym Centrum…
Dowiedz się więcej

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” realizowany w Powiecie Żywieckim w 2024 roku

Od 1 marca 2024 roku rusza nabór wniosków w ramach modułu I i II programu „Aktywny samorząd” KLIKNIJ  

PCPR w Żywcu informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych zarówno w wersji papierowej jak i w Systemie Obsługi Wsparcia „SOW” rozpocznie się w dniu  04.03.2024r. od godz. 7.00. Nabór wniosków będzie kontynuowany do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tego zadania.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – REFERENT Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – STARSZY REFERENT Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ WYDANYCH NA ICH PODSTAWIE KART PARKINGOWYCH.

Z dniem 30 grudnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768), zawierająca regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas…
Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

Realizatorem Programu w Powiecie Żywieckim będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu. Od dnia 2 stycznia 2024r. PCPR rozpoczyna nabór wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia Karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami. Wypełnione Karty zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć…
Dowiedz się więcej

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 roku poz. 1429), od 1 stycznia 2024r. zostało wprowadzone nowe świadczenie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, którego celem będzie częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób (szczegóły tutaj).

Święty Mikołaj

W tym roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu przybył święty Mikołaj, który dzięki wsparciu pomocników obdarował dzieci przebywające w pieczy zastępczej prezentami.

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia do dnia 11 stycznia 2024r. naboru do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego kadencji 2024-2027.

Szanowni Państwo, W imieniu Pani Anny Kwaśniewskiej, Dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych tutejszego Urzędu uprzejmie informuję, że do 11 stycznia 2024 r., przedłużono nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego  kadencji 2024-2027. Zgodnie ze stanowiskiem Sejmiku Województwa Śląskiego zawartym w załączniku do Uchwały Nr VI/22/14/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Działanie Sejmiku ma…
Dowiedz się więcej

Odwiedziny grupy kolędników

W dniu 15 grudnia 2023 ( piątek ), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, odwiedziła grupa kolędników ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej. Wszystkim kolędnikom bardzo dziękujemy za tak radosne, szczere i bardzo hojne podtrzymywanie tradycji kolędowania.    

INFORMACJA

W dniu 22.12.2023r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu czynne będą od godz 7:00 do godz. 13:00

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07 grudnia 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 07 grudnia 2023 r. na świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitariatów, korytarzy, windy i ciągów komunikacyjnych w siedzibie Tut. Urzędu pod adresem ul. Ks. Prał. St. Słonki 24. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07 grudnia 2023r.…
Dowiedz się więcej

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitariatów, korytarzy, windy i ciągów komunikacyjnych w siedzibie Tut. Urzędu pod adresem ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4

Program „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W dniu 14 listopada 2023r. na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych została opublikowana  lista rekomendowanych wniosków poszczególnych województw w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Rekomendowana kwota dofinansowania realizacji Programu została obniżona o 41,03% w stosunku do kwoty zawnioskowanej przez Wojewodę Śląskiego. Zgodnie z zapisami programowymi…
Dowiedz się więcej

Piecza zastępcza

W Polsce istnieje potrzeba zwiększenia liczby rodzin zastępczych dla wielu dzieci, które nie mogą mieszkać z własnymi rodzinami z powodu różnych przyczyn, np.: przemoc domowa, zaniedbanie czy inne trudne okoliczności życiowe. Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Dowiedz się, jakie kroki…
Dowiedz się więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego pn. „Prowadzenie w roku 2024 na terenie Powiatu Żywieckiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu D dla 20 osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.