Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

PCPR w Żywcu informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych zarówno w wersji papierowej jak i w Systemie Obsługi Wsparcia „SOW” rozpocznie się w dniu  04.03.2024r. od godz. 7.00.

Nabór wniosków będzie kontynuowany do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tego zadania.