Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

SIEĆ EURES – INFORMACJA DO OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY ZA GRANICĄ

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu serdecznie zaprasza do odwiedzania stron internetowych dotyczących sieci EURES:

 1. https://eures.europa.eu
 2. https://eures.praca.gov.pl

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia EURES (EURopean Employment Services) została powołana w 1993r. przez Komisję Europejską. Jednakże swoją działalność rozpoczęła w 1994r., a w Polsce od 2004r. po wejściu do Unii Europejskiej.

Sieć EURES tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA oraz inne uprawnione organizacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające w obszarze zatrudnienia.

Działania w ramach sieci EURES w Polsce świadczą:

 • wojewódzkie urzędy pracy
 • powiatowe urzędy pracy
 • wojewódzkie komendy Ochotniczych Hufców Pracy
 • centra edukacji i pracy młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy
 • podmioty akredytowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA.

Usługi EURES dla osób poszukujących pracy i pracodawców obejmują:

 • dopasowanie ofert zatrudnienia i CV na portalu EURES,
 • informowanie i doradztwo oraz inne usługi wsparcia dla pracowników  i pracodawców,
 • dostęp do informacji o warunkach życia i pracy w państwach członkowskich UE, takich jak podatki, emerytury, ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia społeczne,
 • specjalne usługi wsparcia dla pracowników przygranicznych i pracodawców w regionach transgranicznych,
 • wsparcie dla konkretnych grup w ramach EURES Targeted Mobility Schemes,
 • wsparcie dynamicznych wydarzeń rekrutacyjnych za pośrednictwem platformy Europejskich Dni Pracy (online),
 • informowanie o pomocy po rekrutacji i dostęp do takiej pomocy, jak np. szkolenie językowe i pomoc w integracji w kraju docelowym.

Szczegółowe informacje nt. sieci EURES w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu można uzyskać pod numerem telefonu: 33 4757527.