Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitariatów, korytarzy, windy i ciągów komunikacyjnych w siedzibie Tut. Urzędu pod adresem ul. Ks. Pr. St. Słonki 24

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4