Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07 grudnia 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 07 grudnia 2023 r. na świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitariatów, korytarzy, windy i ciągów komunikacyjnych w siedzibie Tut. Urzędu pod adresem ul. Ks. Prał. St. Słonki 24.

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07 grudnia 2023r. (*.PDF )