Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Program „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W dniu 14 listopada 2023r. na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych została opublikowana  lista rekomendowanych wniosków poszczególnych województw w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Rekomendowana kwota dofinansowania realizacji Programu została obniżona o 41,03% w stosunku do kwoty zawnioskowanej przez Wojewodę Śląskiego. Zgodnie z zapisami programowymi przy podziale środków zaproponowanych przez Ministra Wojewodzie Śląskiemu uwzględniono wysokość wykorzystanych środków Funduszu w edycjach Programu: 2021, 2022 i 2023 (za pomocą średniej arytmetycznej wyliczono procent wydatkowania funduszu na koszty związane z realizacją Programu dla każdej jednostki biorącej udział w ww. edycjach indywidualnie).

W sytuacji zaproponowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej niższej kwoty wsparcia w ramach Programu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu wezwane do przygotowania i złożenia aktualizacji wniosku na środki finansowe w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w terminie do 24 listopada 2023r.

Po pozytywnej weryfikacji aktualizacji Wniosku, rozpoczną się przygotowania do zawarcia umowy między Urzędem Wojewódzkim w Katowicach a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu na realizację zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Żywiec, 28.11.2023.