Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Piecza zastępcza

W Polsce istnieje potrzeba zwiększenia liczby rodzin zastępczych dla wielu dzieci, które nie mogą mieszkać z własnymi rodzinami z powodu różnych przyczyn, np.: przemoc domowa, zaniedbanie czy inne trudne okoliczności życiowe. Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.
Dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby stać się rodziną zastępczą wchodząc na stronę internetową https://rodziczastepczy.pl/ lub skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu 33 861-94-19 wewn. 3