Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

Realizatorem Programu w Powiecie Żywieckim będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

Od dnia 2 stycznia 2024r. PCPR rozpoczyna nabór wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia Karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami. Wypełnione Karty zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24;

  • osobiście pok. nr 9, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00);
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
  • lub w inny możliwy sposób

Karta zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami do pobrania w siedzibie PCPR pok. nr 9  lub na stronie PCPR  w zakładce Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wykorzystania środków otrzymanych na realizację Programu, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności będą zawierane umowy na kontynuację wsparcia realizowanego już w 2023 roku.

Karty zgłoszenia niekompletne będą przyjmowane, ale dopiero ich uzupełnienie o wymagane dokumenty spowoduje rejestrację w bazie wniosków uprawnionych do otrzymania wsparcia.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Iwona Kłóska, tel. 502 002 146

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz formularze do pobrania dostępne są na stronie internetowej PCPR (www. pcpr-zywiec.pl) oraz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych