Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia do dnia 11 stycznia 2024r. naboru do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego kadencji 2024-2027.

Szanowni Państwo,
W imieniu Pani Anny Kwaśniewskiej, Dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych tutejszego Urzędu uprzejmie informuję, że do 11 stycznia 2024 r., przedłużono nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego  kadencji 2024-2027. Zgodnie ze stanowiskiem Sejmiku Województwa Śląskiego zawartym w załączniku do Uchwały Nr VI/22/14/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Działanie Sejmiku ma służyć lepszemu reprezentowaniu interesów osób w nim zasiadających, ukierunkować pomoc w tworzeniu warunków do aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym, a co nie mniej istotne – tworzyć  pozytywy wizerunek województwa śląskiego, jako miejsca przyjaznego osobom o specjalnych  potrzebach.

Bliższe szczegóły, w tym załączniki pozwalające na dokonanie zgłoszenia, znajdziecie Państwo klikając w link:

https://niepelnosprawni.slaskie.pl/content/sejmik-osob-niepelnosprawnych–przedluzono-nabor

 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem
Jan Zieliński