Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Konkurs „Rodzina w Centrum – Kronika wspomnień”

Spis treści

 

31.01.2022r. – Konkurs „Rodzina w Centrum – Kronika wspomnień”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu w ramach realizacji projektu pt. Rodzina w Centrum dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2–Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój Usług Społecznych informuje, że ogłasza Konkurs dla uczestników projektu pod nazwą: „Rodzina w Centrum – Kronika wspomnień”.

 

Informacja o Konkursie (PDF 167KB)

Informacja o Konkursie dostępna cyfrowo (DOCX 64KB)

 

Regulamin Konkursu (PDF 959KB)

Regulamin Konkursu dostępny cyfrowo (DOCX 118KB)