Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Wyniki konkursu – „Dzień z życia w pandemii”

Spis treści

 

 

Wyniki konkursu – „Dzień z życia w pandemii”

 

Wyniki konkursu – „Dzień z życia w pandemii” organizowanego w ramach projektu pt.: „Rodzina w Centrum”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój Usług Społecznych.

Komisja konkursowa działając w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu multimedialnego pt. „Dzień z życia w pandemii” zdecydowała o przyznaniu nagród autorom następujących prac:

 

1 miejsce Anna H. z Milówki

2 miejsce Paulina Ł. z Żywca

3 miejsce Wioleta W. z Lipowej

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Oficjalne rozdanie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 13.06.2021 r. w teatrze Banialuka w Bielsku – Białej.

Uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane prace i życzymy dalszych sukcesów.