Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Autor: leszek@mendrela.pl

Ogłoszenie starosty żywieckiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady ds. Osób niepełnosprawnych w powiecie żywieckim na czteroletnią kadencję w latach 2024-2027

W dniu 3 listopada 2023r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  poz. 7993 zostało opublikowane ogłoszenie Starosty Żywieckiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Żywieckim na czteroletnią kadencję w latach 2024-2027 . W związku z powyższym informujemy, że w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia Starosty…
Dowiedz się więcej

Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W dniu 16 sierpnia 2023r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu znalazło się na liście podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki finansowe Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację usługi asystencji…
Dowiedz się więcej

Informacja

W dniach 17-18 sierpnia 2023r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu czynne będą od 7:00 do 13:00.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Żywieckim na lata 2023-2027.   Ogłoszenie (PDF 411KB) Zarządzenie nr 49/2023 Starosty Żywieckiego z dnia 3 lipiec 2023r. (PDF 520KB)  Powiatowy program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023 – 2027 (PDF 865KB) Formularz konsulatcyjny (DOCX 17KB) Wyniki…
Dowiedz się więcej

Życzenia

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka są środowiskami, w których dzieci pozbawione opieki rodziców otrzymują wsparcie i zaspokojenie wszystkich życiowych potrzeb. Czują się tu potrzebne i kochane, uczą się budowania bliskich, ciepłych relacji z innymi i dojrzewają do dorosłości. Rodzicielstwo zastępcze to wyjątkowa misja. Jej istotą jest odpowiedzialność za los najmłodszych i obowiązek przygotowania ich…
Dowiedz się więcej

Wystartowała XXII edycja Stypendiów Pomostowych

Wystartowała XXII edycja Stypendiów Pomostowych na maturzystów czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów     Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2023, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 400 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium…
Dowiedz się więcej

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprasza od 1 maja 2023 roku.: jednostki samorządu terytorialnego tzn. gminy, powiaty i województwa w rozumieniu Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,…
Dowiedz się więcej

PROGRAM PILOTAŻOWY ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM TRAUMY ORAZ ICH RODZIN

Centrum Terapii i Wspierania Rodziny „Nadzieja” w Bielsku-Białej znalazło się wśród 18 ośrodków w Polsce realizujących, w ramach kontraktu z NFZ,  Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin. Z różnych form specjalistycznej pomocy, w tym konsultacji diagnostycznych, porad psychologicznych, sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą mogą…
Dowiedz się więcej

Działalność Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego

W ramach działalności Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego pełnoletni mieszkańcy powiatu żywieckiego uzyskują bezpłatny dostęp do: konsultacji i leczenia psychiatrycznego, diagnostyki i pomocy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, pomocy doraźnej w ramach całodobowej Izby Przyjęć, leczenia środowiskowego w domu Pacjenta Czytaj cały artykuł (PDF 553KB)

Życzenia Świąteczne

Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych życzą Kierownik i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności W Żywcu

Godziny pracy – 7 kwietnia 2023r. (Wielki Piątek)

INFORMACJA W dniu  7 kwietnia 2023r. (Wielki Piątek)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu czynne będą  od godz 7:00 do godz. 12:00

Zaproszenie do współpracy – punkt obsługi prawnej i poradnictwa dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – ROPS, uruchomił punkt obsługi prawnej i poradnictwa dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli z terenu Ukrainy z powodu ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W załączeniu przesyłamy informację na temat usług świadczonych w punkcie. Zapraszamy do kontaktu.   Регіональний центр соціальної політики Сілезького воєводства – ROPS, відкрив центр…
Dowiedz się więcej

Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka…
Dowiedz się więcej

INFORMACJA O WYCZERPANIU ŚRODKÓW – TURNUSY REHABILITACYJNE

PCPR w Żywcu informuje, że środki finansowe z PFRON przeznaczone na realizacje zadania: dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w roku 2023 zostały wyczerpane. Wnioski składane przez osoby uprawnione ze względu na brak środków zostaną rozpatrzone negatywnie.

PYTANIA DO MIESZKAŃCÓW POWIATU ŻYWIECKIEGO w ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu przygotowuje dane źródłowe niezbędne o opracowania Raportu Diagnostycznego w ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim. Aby Raport odzwierciedlał stan rzeczywisty w obszarze problemów społecznych niezbędny jest głos mieszkańców Powiatu Żywieckiego. Będziemy wdzięczni za udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Aby…
Dowiedz się więcej

PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

W roku 2023 Powiat Żywiecki realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Kwota dofinansowania wynosi 1 979 208,00 zł Całkowita wartość wynosi 1 979 208,00 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna nabór wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby…
Dowiedz się więcej

System Obsługi Wsparcia – elektronicznie

Informujemy, iż od 01.01.2023 roku w naszym PCPR możliwe będzie elektroniczne składanie wniosków w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych za pośrednictwem Systemu SOW – System Obsługi Wsparcia.   Wnioski przez internet – pełna treść

INFORMACJA O OGŁOSZENIU LISTY REKOMENDOWANYCH WNIOSKÓW POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

W dniu 13 grudnia 2022r. na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych została opublikowana  lista rekomendowanych wniosków poszczególnych województw w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Rekomendowana kwota dofinansowania realizacji Programu została obniżona o 34% w stosunku do kwoty zawnioskowanej przez Wojewodę Śląskiego. W sytuacji zaproponowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej…
Dowiedz się więcej