Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Ogłoszenie starosty żywieckiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady ds. Osób niepełnosprawnych w powiecie żywieckim na czteroletnią kadencję w latach 2024-2027

W dniu 3 listopada 2023r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  poz. 7993 zostało opublikowane ogłoszenie Starosty Żywieckiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Żywieckim na czteroletnią kadencję w latach 2024-2027 .

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia Starosty Żywieckiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego jednostki samorządu terytorialnego (gmina i powiat) oraz  organizacje pozarządowe i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żywieckiego mogą zgłaszać, wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia, po jednym  kandydacie do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Żywcu na czteroletnią kadencję w latach 2024-2027.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 4 grudnia 2023r. na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec, w zaklejonej kopercie opisanej „Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żywcu na czteroletnią kadencję w latach 2024-2027”

                                    

ZAŁĄCZNIKI:

  1. OGŁOSZENIE STAROSTY ŻYWIECKIEGO
  2. KARTA ZGŁOSZENIA