Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

INFORMACJA O WYCZERPANIU ŚRODKÓW – TURNUSY REHABILITACYJNE

PCPR w Żywcu informuje, że środki finansowe z PFRON przeznaczone na realizacje zadania: dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w roku 2023 zostały wyczerpane. Wnioski składane przez osoby uprawnione ze względu na brak środków zostaną rozpatrzone negatywnie.