Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Życzenia

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka są środowiskami, w których dzieci pozbawione opieki rodziców otrzymują wsparcie i zaspokojenie wszystkich życiowych potrzeb. Czują się tu potrzebne i kochane, uczą się budowania bliskich, ciepłych relacji z innymi i dojrzewają do dorosłości.

Rodzicielstwo zastępcze to wyjątkowa misja. Jej istotą jest odpowiedzialność za los najmłodszych
i obowiązek przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie.

W imieniu Kierownika i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu pragniemy złożyć Rodzinom Zastępczym z terenu powiatu żywieckiego najserdeczniejsze życzenia wielu sił w wypełnianiu trudnej roli oraz tego, aby uśmiech na twarzach Waszych podopiecznych gościł jak najczęściej, bowiem uśmiech dziecka to najlepszy dowód na to, że jest ono szczęśliwe.