Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023


W roku 2023 Powiat Żywiecki realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 1 979 208,00 zł

Całkowita wartość wynosi 1 979 208,00 zł


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna nabór wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Celem głównym Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Więcej szczegółów w zakładce „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Wnioski uczestnictwa w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 będą wydawane od dnia 2 stycznia 2023r. (komplet dokumentów do pobrania w sekretariacie PCPR oraz ze strony internetowej PCPR przejdź).

Wnioski niekompletne będą przyjmowane, ale dopiero ich uzupełnienie o wymagane dokumenty spowoduje rejestrację w bazie wniosków uprawnionych do otrzymania wsparcia.