Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

INFORMACJA O OGŁOSZENIU LISTY REKOMENDOWANYCH WNIOSKÓW POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

W dniu 13 grudnia 2022r. na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych została opublikowana  lista rekomendowanych wniosków poszczególnych województw w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Rekomendowana kwota dofinansowania realizacji Programu została obniżona o 34% w stosunku do kwoty zawnioskowanej przez Wojewodę Śląskiego. W sytuacji zaproponowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej niższej kwoty wsparcia w ramach Programu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zostało wezwane do przygotowania i złożenia aktualizacji wniosku na środki finansowe w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w terminie do 16 grudnia 2022r.

Po pozytywnej weryfikacji aktualizacji Wniosku, rozpoczną się przygotowania do zawarcia umowy między Urzędem Wojewódzkim w Katowicach a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu na realizację zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.