Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Wyrównywanie różnic między regionami III na 2023 rok

Powiat Żywiecki przystąpił do realizacji Programu “Wyrównywanie różnic między regionami III” w 2023 roku finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023r.:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych, powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

czytaj więcej