Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

PROGRAM PILOTAŻOWY ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM TRAUMY ORAZ ICH RODZIN

Centrum Terapii i Wspierania Rodziny „Nadzieja” w Bielsku-Białej znalazło się wśród 18 ośrodków w Polsce realizujących, w ramach kontraktu z NFZ,  Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin.

Z różnych form specjalistycznej pomocy, w tym konsultacji diagnostycznych, porad psychologicznych, sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą mogą skorzystać osoby, które doświadczyły lub były świadkiem:

  • przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej,
  • śmierci osoby bliskiej,
  • wypadku komunikacyjnego,
  • skutków kataklizmu naturalnego lub pożaru,
  • konfliktu zbrojnego

Aby zapisać się na bezpłatną wizytę, nie jest wymagane skierowanie.                                                                                                                                                                                                                                                           Rejestracja telefoniczna pod numerem 725 030 122 lub osobiście w Centrum Terapii i Wspierania Rodziny „Nadzieja” w Bielsku-Białej przy ul. Zapora 100 (budynek „Klimczokówka”) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00

 

PROGRAM PILOTAŻOWY ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM TRAUMY ORAZ ICH RODZIN (PDF 1,5MB)