Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Zamówienia publiczne

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07 grudnia 2023 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 07 grudnia 2023 r. na świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitariatów, korytarzy, windy i ciągów komunikacyjnych w siedzibie Tut. Urzędu pod adresem ul. Ks. Prał. St. Słonki 24.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitariatów, korytarzy, windy i ciągów komunikacyjnych w siedzibie Tut. Urzędu pod adresem ul. Ks. Pr. St. Słonki 24

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Zarządzenie Nr 2/2021 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

Regulamin udzielania zamówień publicznych

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Żywcu, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 PLN

PDF    


Zarządzenie Nr 17/2021 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania zamówień publicznych

PDF