Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zarządzenie Nr 2/2021 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

Regulamin udzielania zamówień publicznych

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Żywcu, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 PLN

PDF    DOCX

Zarządzenie Nr 17/2021 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania zamówień publicznych

PDF   DOCX