Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Wnioski ZON

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   (*.PDF 108kB)

Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (*.PDF, 195kB)

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do lat 16 (*.PDF, 1,15MB)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (*.PDF, 238kB)

Oświadczenie o pobycie (zameldowanie w innym powiecie) (*.PDF, 162kB)

Druk odwołania od decyzji (*.PDF, 224kB)

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania  (*.PDF, 129kB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności (*.PDF 202kB)

Zaświadczenie o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności (*.PDF 208kB)

Wnioski o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

Druk wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (PDF, 693kB)


Wniosek o wydanie karty parkingowej

Druk wniosku o wydanie karty parkingowej (PDF, 3.71MB)

Wnioski należy składać tylko i wyłącznie osobiście

Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł. należy wpłacić na konto bankowe :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24 34-300 Żywiec

GETIN NOBLE BANK O/ Żywiec nr rachunku 67 1560 1023 0000 9140 0001 6397

Na dowodzie wpłaty należy wpisać : Imię, nazwisko i adres osoby ubiegającej się o wydanie karty parkingowej oraz w tytule wpłaty należy wpisać : opłata za wydanie karty parkingowej


Odwołanie od decyzji ZON (PDF, 591 kb)