Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Wnioski Moduł I

AKTYWNY SAMORZĄD 2024 – MODUŁ I

Obszar A 

Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu (*.PDF 491kB)

Załączniki wymagane do wniosku

Załącznik nr 1 –  Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie – składają tylko te osoby które nie posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kodu 05-R    (*.DOC 45kB)

Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu (*.PDF 499kB)

Załączniki wymagane do wniosku

Załącznik nr 1 –  Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie / Zapotrzebowanie    (*.DOC 33kB)
 
Załącznik nr 4 – Zaświadczenie lekarskie – składają tylko te osoby które nie posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kodu 05-R    (*.DOC 35kB)
 
 

Zadanie nr 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu (*.PDF 491kB)

Załączniki wymagane do wniosku

Załącznik nr 1 –  Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

 
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie     (*.DOC 35kB)

Obszar B

Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego    (*.PDF 513kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 – Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie – okulista – składają tylko te osoby które nie posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kodu 04-O   (*.DOC 42kB)

Załącznik nr 4 – Zaświadczenie lekarskie – okulista – dot. osób niewidomych     (*.DOC 45kB)

Załącznik nr 5 – Zaświadczenie lekarskie – dot. wszystkich osób niepełnosprawnych, które ubiegają się o dofinansowanie z tytułu dysfunkcji obu kończyn górnych    (*.DOC 41kB)

Załącznik nr 6 – Zaświadczenie lekarskie – okulista – dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia którzy ubiegają się o dofinansowanie z tytułu narządu wzroku     (*.DOC 42kB)

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 492kB)
Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 – Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)


Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 509kB)
Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 – Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie – okulista – dotyczy osób z umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności, którzy nie posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kodu O, a ubiegają się o dofinansowanie z tytułu narządu wzroku    (*.DOC 40kB)

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 505kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 – Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie – dotyczy osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności, a także osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia,  którzy nie posiadają w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności kodu L, a ubiegają się o dofinansowanie z tytułu narządu słuchu    (*.DOC 39kB)

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 491kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 – Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)


Obszar C

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 495kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 – Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie    (*.DOC 59kB)

Załącznik nr 4 – Specyfikacja zakupu wózka inwalidzkiego


Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 494kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 – Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

 
 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziome jakościWniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 494kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 – Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie     (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 4 – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys     (*.DOC 40kB)

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziome jakości

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 497kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 – Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie   (*.DOC 40kB)

Załącznik nr 4 – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys     (*.DOC 38kB)

Załącznik nr 5 – Wzór nr 12 – C4_K – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla Wnioskodawcy     (*.DOC 37kB)

Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w imieniu swoim oraz dziecka / podopiecznego     (*.PDF 500kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 – Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie  (*.PDF 504KB)

 
Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu     (*.PDF 500kB)

Załączniki wymagane do wniosków

Załącznik nr 1 – Klauzula RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wysokości dochodów   (*.DOC 49kB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.