Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

„Dobry start”

21.07.2020r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA 300,00 ZŁ.
W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO „DOBRY START”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu przypomina, że wnioski o wypłatę  świadczenia 300,00zł z Programu Rządowego „Dobry start” będzie można składać drogą papierową od 3 sierpnia 2020r.

 

Przypominamy, że:

Programem Dobry Start  jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:

 1. Nie ukończył:
 • 20 lat,
 • 24 lat — jeśli ma orzeczenie o:
  • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • potrzebie kształcenia specjalnego,
  • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

 1. Uczy się w placówce, takiej jak:
 • szkoła podstawowa,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

Kogo NIE obejmuje program Dobry Start

 • dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
 • studentów.

 

Terminy wypłat świadczenia

 • do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
 • do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek złożysz później.

 

Wnioski dostępne do pobrania w zakładce –> Wnioski PCPR