Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Wnioski i dokumenty do pobrania

    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   (*.PDF 108kB)

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności

Druk wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (*.PDF, 195kB)

Druk zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wydanego dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (*.PDF, 238kB)

Druk oświadczenia o pobycie (zameldowanie w innym powiecie) (*.PDF, 162kB)

Wniosek o wydanie orzeczenia o  niepełnosprawności osoby do 16 roku życia 

Druk wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia (*.PDF, 1,15MB)

Druk zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wydanego dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (*.PDF, 238kB)

Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

Druk wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (PDF, 693kB)

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Druk wniosku o wydanie karty parkingowej (PDF, 3.71MB)

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia 

Druk wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (*.docx, 157kB) 

Druk kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem (*.docx, 47,7kB)

Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności 

Druk wniosku o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności (*.PDF 202kB)

Druk zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności (*.PDF 208kB)

Wniosek o wydanie kserokopii orzeczenia

Druk wniosku o wydanie kserokopii orzeczenia pdf k

Wniosek o wydanie duplikatu orzeczenia

Druk wniosku o wydanie duplikatu orzeczenia pdf d

Pozostałe druki:

Druk odwołania od decyzji (*.PDF, 224kB)

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania  (*.PDF, 129kB)

Upoważnienie do odbioru dokumentów pdf u