Wnioski - Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 


Wnioski o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

 

Druk wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (PDF, 353kB)

 


Wniosek o wydanie karty parkingowej

 

Druk wniosku o wydanie karty parkingowej (PDF, 3 610 kB)

 

 

Wnioski należy składać tylko i wyłącznie osobiście

 

Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł. należy wpłacić na konto bankowe :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24 34-300 Żywiec

GETIN NOBLE BANK O/ Żywiec nr rachunku 67 1560 1023 0000 9140 0001 6397

Na dowodzie wpłaty należy wpisać : Imię, nazwisko i adres osoby ubiegającej się o wydanie karty parkingowej oraz w tytule wpłaty należy wpisać : opłata za wydanie karty parkingowej

 


Odwołanie od decyzji ZON (PDF, 591 kb)

strzałka do góry