Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Wyrównywanie różnic między regionami III na 2022 rok

13.12.2021r.

PROGRAM
“WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”
NA 2022 ROK
                       

    finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Informuje się, że Powiat Żywiecki przystąpi do realizacji „ Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w 2022 roku.

 

Szczegółowe informacje o Programie na stronie PCPR oraz na stronie PFRON.