Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Wyrównywanie różnic między regionami III na 2020 rok

23.12.2019r.

PROGRAM
“WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”
NA 2020 ROK
                        

                                                finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Informuje się, że Powiat Żywiecki przystąpi do realizacji „ Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w 2020 roku.