Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Turnusy rehabilitacyjne 2022 rok

24.02.2022r

 

Zgodnie z opinią Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 24.02.2022r. dofinansowaniem uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych postanowiono objąć osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16 – 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Na realizację zadania przeznaczono w 2022 roku kwotę 100 000,00zł.

Dofinansowaniem postanowiono objąć także osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, niekorzystające z dofinansowania w 2021 roku. Na realizację zadania przeznaczono w 2022 roku kwotę 150 000,00zł.

 

NABÓR WNIOSKÓW W FORMIE PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ
OD DNIA 1 MARCA 2022R. 

 

PCPR w Żywcu informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, także drogą elektroniczną w systemie SOW. Wymagane jest jednak posiadanie przez Wnioskodawcę profilu zaufanego w celu potwierdzenia tożsamości. 

Link do strony SOW: https://sow.pfron.org.pl/

 

Wnioski niekompletne będą przyjmowane, ale dopiero ich uzupełnienie o wymagane dokumenty spowoduje rejestrację w bazie wniosków uprawnionych do otrzymania dofinansowania. 

Wnioski przyjmowane będą do czasu wyczerpania środków  z PFRON.

 

Wniosek (PDF 270KB)

Oświadczenie (PDF 133KB)