Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Aktywny samorząd 2022 r.

25.02.2022r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
realizowany w Powiecie Żywieckim w 2022 roku

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna
realizację programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku

 

Celem główny programu – jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program realizowany jest w dwóch modułach:

 

– moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych

-> Program Aktywny Samorząd 2022 – moduł I

 

 

– moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym osobom niepełnosprawnym.

-> Program Aktywny Samorząd 2022 – moduł II