Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Turnusy rehabilitacyjne 2020

09.03.2020r. 

   KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

 

Na stronie internetowej oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu dostępne są wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na 2020 rok.

W 2020 roku o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w Powiecie Żywieckim mogą ubiegać się:

1) osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności i nie korzystały  z dofinansowania w roku 2019 oraz

2) osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, które nie korzystały z dofinansowania w roku 2019;

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. Słonki 24.

Uwaga! W przypadku, gdy lekarz zaleci pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym uzasadnienie pobytu opiekuna musi być sporządzone czytelnie w języku polskim oraz musi zawierać wyraźne wskazanie i konkretne uzasadnienie konieczności pobytu opiekuna. W przypadku uzasadnienia sporządzonego nieczytelnie lub w przypadku braku konkretnego uzasadnienia wniosek zostanie skierowany do uzupełnienia.

Uwaga! Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu. Przyznanie ewentualnego dofinansowania nastąpi dopiero w momencie uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania w zakładce –> Turnusy rehabilitacyjne