Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2022 roku

29.03.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że ogłasza nabór wniosków składanych przez osoby z niepełnosprawnością  udzielenie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej. Dofinansowanie udzielane jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Nabór wniosków będzie trwał od dnia  31 marca 2022r. do dnia 29 kwietnia 2022r.

 

Aktualne zasady oraz  druk wniosku wraz z załącznikami  dostępny jest na stronie internetowej: www.pcpr-zywiec.pl w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym -> Rehabilitacja zawodowa -> Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz do pobrania w siedzibie PCPR w Żywcu.

Formularz wniosku z oznaczeniem Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać (w/w terminie naboru) w sekretariacie  PCPR w Żywcu, ul. Ks. Prał. St. Słonki 24, w godzinach od 7:00 do 15:00 lub przesłać pocztą tradycyjną z zachowaniem terminu naboru (liczy się wpływ do PCPR). Wnioski złożone po terminie naboru nie będą uwzględnione.