Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Program „Pomoc Obywatelom Ukrainy z Niepełnosprawnością”

29.03.2022r.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Modułu III Programu „Pomoc Obywatelom Ukrainy z Niepełnosprawnością”.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe:

  1. posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

do składania wniosków o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej PFRON