Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Publikacje i materiały pomocnicze

Prawne aspekty ograniczonej decyzyjności rodzica
zastępczego wobec dziecka – https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_34616_wwr_2020_2_121_139/c/articles-2129745.pdf.pdf&ved=2ahUKEwij1rbs5qWFAxVRQ_EDHZ-1B14QFnoECDAQAQ&usg=AOvVaw1z3EoWhTg0na9w0YzmWPe5