Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Nieodpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

30.03.2022r.

Starosta Żywiecki informuje, że system nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujący na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców.

Możliwe jest również skorzystanie z w/w pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub w każdym z punktów.

 

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.