Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD ZAŁATWIANIA SPRAW

24.01.2022r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD ZAŁATWIANIA SPRAW
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE  W  ŻYWCU
ORAZ ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

 

Mając na względzie:

  • ogromy wzrost zakażeń koronawirusem na terenie kraju, w tym również na terenie Powiatu Żywieckiego,
  • zapowiedzi ministra zdrowia o przechodzeniu na pracę zdalna w administracji publicznej oraz
  • konieczność zminimalizowania ryzyka sparaliżowania pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

wprowadza się zasady ograniczonej bezpośredniej obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu.

 

 

Klienci proszeni są o kontaktowanie się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu we wszystkich prowadzonych sprawach drogą telefoniczną, elektroniczną lub przesyłać dokumenty drogą pocztową bądź z wykorzystaniem platformy e-PUAP. Jest również możliwość pozostawienia dokumentów w zamykanej skrzynce umieszczonej w wiatrołapie przy wejściu do Urzędu. 

 

Wykaz numerów telefonów wewnętrznych do pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, należy wybrać numer główny (33) 8619419 lub (33) 8619336, a następnie numer wewnętrzny:  

 

 

Imię i nazwisko pracownikaZakres zadańNumer wewnętrzny
Joanna Lubos, Teresa Wróbeldział pieczy zastępczej3
Marta Samselpiecza zastępcza, DPS, program asystent3
Ewelina Gołekkoordynator pieczy zastępczej6
Natalia Harędzińskaświadczenia dla rodzin zastępczych, pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej6
Ewelina Urbaniecprzedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, ŚDS5
Joanna Juraszekprogram Aktywny samorząd, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej , interwencja kryzysowa5
Ewelina Raczeklikwidacja barier architektonicznych i technicznych, wypłata świadczenia 500+dla rodzin zastępczych4
Anna Czerwińskalikwidacja barier w komunikowaniu się , WTZ4
Joanna Palecznaturnusy rehabilitacyjne, sekretariat2
Katarzyna Urbanieczamówienia publiczne, projekt  szlachetna POMOC2
Adam Szyma, Pani Patrycja Przetak, Katarzyna Cebrat-RaczekOrzeczenia o niepełnosprawności, karty parkingowe, legitymacje1

 

 

Do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności można również dzwonić na numer bezpośredni (33) 861 70 49.

 

 

Adresy e- mail: 

PCPR – e-mail: pcpr_zywiec@op.pl

ZON – e-mail: pzonzywiec@wp.pl

 

 

Przypominamy, iż:

osoby załatwiające sprawy w PCPR i ZON obowiązane są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski

 

 

Prosimy również o:

  1. dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Urzędu,
  2. korzystanie z własnych przyborów do pisania.

 

GODZINY PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYWCU:

 

poniedziałek – piątek 7.oo-15.oo

 

Punkt Interwencji Kryzysowej 

poniedziałek i czwartek od 15.oo do 18.30 

wtorek, środa, piątek od 7.oo do 15.oo tj. w godzinach pracy PCPR 

 

 

GODZINY PRACY ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŻYWCU:

 

Poniedziałek, 7.oo do 17.oo

wtorek,  środa, czwartek   od 7.oo do 15.oo

piątek od 7.oo do 13.oo 

 

.
Monika Cebrat
Kierownik PCPR w Żywcu