Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Chcę lepiej! – trwa nabór

05.10.2018r.

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu przypomina o trwającym naborze do projektu pt. „Chcę lepiej”.

Projekt pt. Chcę lepiej! współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 9.1 – Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – konkurs.

Więcej informacji w zakładce –> Chcę lepiej!