Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Baza teleadresowa – przemoc w rodzinie

30.11.2018r.

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z zadaniami wyznaczonymi wojewodom przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, przyjęty Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z 29 kwietnia 2014 roku (M.P. z 9 czerwca 2014 r., poz. 445), w pkt VI „Obszary, kierunki i działania Programu”, w Obszarze 2 „Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie”, pkt 2.1.3, Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przekazuje zaktualizowaną bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim.

 

Baza teleadresowa podmiotow przeciwdzialajacych przemocy w rodzinie 2018 (PDF, 352kB)