Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Wszystkie aktualności

Godziny pracy – 7 kwietnia 2023r. (Wielki Piątek)

INFORMACJA W dniu  7 kwietnia 2023r. (Wielki Piątek)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu czynne będą  od godz 7:00 do godz. 12:00

Zaproszenie do współpracy – punkt obsługi prawnej i poradnictwa dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – ROPS, uruchomił punkt obsługi prawnej i poradnictwa dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli z terenu Ukrainy z powodu ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W załączeniu przesyłamy informację na temat usług świadczonych w punkcie. Zapraszamy do kontaktu.   Регіональний центр соціальної політики Сілезького воєводства – ROPS, відкрив центр…
Dowiedz się więcej

Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka…
Dowiedz się więcej

INFORMACJA O WYCZERPANIU ŚRODKÓW – TURNUSY REHABILITACYJNE

PCPR w Żywcu informuje, że środki finansowe z PFRON przeznaczone na realizacje zadania: dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w roku 2023 zostały wyczerpane. Wnioski składane przez osoby uprawnione ze względu na brak środków zostaną rozpatrzone negatywnie.

PYTANIA DO MIESZKAŃCÓW POWIATU ŻYWIECKIEGO w ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu przygotowuje dane źródłowe niezbędne o opracowania Raportu Diagnostycznego w ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Żywieckim. Aby Raport odzwierciedlał stan rzeczywisty w obszarze problemów społecznych niezbędny jest głos mieszkańców Powiatu Żywieckiego. Będziemy wdzięczni za udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Aby…
Dowiedz się więcej

PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

W roku 2023 Powiat Żywiecki realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Kwota dofinansowania wynosi 1 979 208,00 zł Całkowita wartość wynosi 1 979 208,00 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna nabór wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby…
Dowiedz się więcej

System Obsługi Wsparcia – elektronicznie

Informujemy, iż od 01.01.2023 roku w naszym PCPR możliwe będzie elektroniczne składanie wniosków w ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych za pośrednictwem Systemu SOW – System Obsługi Wsparcia.   Wnioski przez internet – pełna treść

INFORMACJA O OGŁOSZENIU LISTY REKOMENDOWANYCH WNIOSKÓW POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

W dniu 13 grudnia 2022r. na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych została opublikowana  lista rekomendowanych wniosków poszczególnych województw w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Rekomendowana kwota dofinansowania realizacji Programu została obniżona o 34% w stosunku do kwoty zawnioskowanej przez Wojewodę Śląskiego. W sytuacji zaproponowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej…
Dowiedz się więcej

Wyrównywanie różnic między regionami III na 2023 rok

Powiat Żywiecki przystąpił do realizacji Programu “Wyrównywanie różnic między regionami III” w 2023 roku finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obszary programu, które będą realizowane w 2023r.: obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych, powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom…
Dowiedz się więcej

Zmiana godzin pracy 23 grudnia

W dniu 23.12.2022r. (piątek)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu czynne będą do godziny 12.00.

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy? Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać?  Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie. Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a…
Dowiedz się więcej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program kolejnej edycji „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”. Zgodnie z warunkami Programu jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są 1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności…
Dowiedz się więcej

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie na 2023r.

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON na 2023r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że wnioski na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023 przyjmowane będą od 1 – 30 listopada 2022r.

Ankieta diagnozująca

02.11.2022 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego Ankieta diagnozująca „on-line” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zamierza przystąpić do realizacji kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Niezwykle istotnym jest dla nas przygotowanie oferty, która zaspokoi potrzeby wszystkich osób wymagających wsparcia w postaci usług asystencji osobistej.…
Dowiedz się więcej

Informacja

W dniu  31.10.2022r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu  czynne będą  od godz 7:00 do godz. 13:00

Ochrona Danych Osobowych

30.10.2022 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (PDF 108KB) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna cyfrowo (DOCX 16KB)        

Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

28.09.2022r. Komunikat dotyczący terminów naboru wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”   Terminy przyjmowania wniosków w Powiecie Żywieckim: 1) I tura: dla zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego), termin naboru wniosków ustala się w okresie…
Dowiedz się więcej

Wydział Nauk Ekonomicznych zaprasza na bezpłatne kursy

22.09.2022r. Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na bezpłatne kursy on-line, dedykowane uczniom szkół ponadpodstawowych. W chwili obecnej proponowane są dwa rodzaje kursów: Kursy języka angielskiego (w tym Matura 2023) – intensywne kursy rozwijające kompetencje w obszarze języka angielskiego (w tym także pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego w 2023 r.) w zakresie…
Dowiedz się więcej