Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Wszystkie aktualności

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07 grudnia 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 07 grudnia 2023 r. na świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitariatów, korytarzy, windy i ciągów komunikacyjnych w siedzibie Tut. Urzędu pod adresem ul. Ks. Prał. St. Słonki 24. Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07 grudnia 2023r.…
Dowiedz się więcej

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitariatów, korytarzy, windy i ciągów komunikacyjnych w siedzibie Tut. Urzędu pod adresem ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4

Program „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W dniu 14 listopada 2023r. na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych została opublikowana  lista rekomendowanych wniosków poszczególnych województw w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Rekomendowana kwota dofinansowania realizacji Programu została obniżona o 41,03% w stosunku do kwoty zawnioskowanej przez Wojewodę Śląskiego. Zgodnie z zapisami programowymi…
Dowiedz się więcej

Piecza zastępcza

W Polsce istnieje potrzeba zwiększenia liczby rodzin zastępczych dla wielu dzieci, które nie mogą mieszkać z własnymi rodzinami z powodu różnych przyczyn, np.: przemoc domowa, zaniedbanie czy inne trudne okoliczności życiowe. Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Dowiedz się, jakie kroki…
Dowiedz się więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego pn. „Prowadzenie w roku 2024 na terenie Powiatu Żywieckiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu D dla 20 osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi”. 

Ogłoszenie starosty żywieckiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady ds. Osób niepełnosprawnych w powiecie żywieckim na czteroletnią kadencję w latach 2024-2027

W dniu 3 listopada 2023r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  poz. 7993 zostało opublikowane ogłoszenie Starosty Żywieckiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Żywieckim na czteroletnią kadencję w latach 2024-2027 . W związku z powyższym informujemy, że w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia Starosty…
Dowiedz się więcej

Informacja

W dniu 2 listopada 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu będą NIECZYNNE.

Trwa nabór przyjmowania wniosków w ramach „Zajęć klubowych w WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że trwa nabór przyjmowania wniosków w ramach „Zajęć klubowych w WTZ” finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski na I turę naboru dla zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego 2024r. do dnia 31 stycznia kolejnego…
Dowiedz się więcej

Informacja o naborze wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że od 1 do 30 listopada 2023r.  będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu    w zakładce: Pomoc Osobom Niepełnosprawnym > Dofinansowania z PFRON > Sport,…
Dowiedz się więcej

Informator dla osób z niepełnosprawnością 2023

„Informator…” powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zebraliśmy w nim najważniejsze informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnością. pisaliśmy m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnienia pracownicze Informator dla osób z niepełnosprawnością (PDF 1,4MB)

Dzień Osób z Niepełnosprawnością

27 września 2023 r. w godzinach 11.00 -14.00 zapraszamy do siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żywcu ul. Kopernika 77 do skorzystania z porad indywidualnych na stanowiskach informacyjnych: Dzień Osób z Niepełnosprawnością Budzimy zrozumienie (PDF 650KB)

Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W dniu 16 sierpnia 2023r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu znalazło się na liście podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki finansowe Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację usługi asystencji…
Dowiedz się więcej

Informacja

W dniach 17-18 sierpnia 2023r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu czynne będą od 7:00 do 13:00.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Żywieckim na lata 2023-2027.   Ogłoszenie (PDF 411KB) Zarządzenie nr 49/2023 Starosty Żywieckiego z dnia 3 lipiec 2023r. (PDF 520KB)  Powiatowy program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023 – 2027 (PDF 865KB) Formularz konsulatcyjny (DOCX 17KB) Wyniki…
Dowiedz się więcej

Życzenia

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka są środowiskami, w których dzieci pozbawione opieki rodziców otrzymują wsparcie i zaspokojenie wszystkich życiowych potrzeb. Czują się tu potrzebne i kochane, uczą się budowania bliskich, ciepłych relacji z innymi i dojrzewają do dorosłości. Rodzicielstwo zastępcze to wyjątkowa misja. Jej istotą jest odpowiedzialność za los najmłodszych i obowiązek przygotowania ich…
Dowiedz się więcej

Wystartowała XXII edycja Stypendiów Pomostowych

Wystartowała XXII edycja Stypendiów Pomostowych na maturzystów czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów     Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2023, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 400 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium…
Dowiedz się więcej

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprasza od 1 maja 2023 roku.: jednostki samorządu terytorialnego tzn. gminy, powiaty i województwa w rozumieniu Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,…
Dowiedz się więcej

PROGRAM PILOTAŻOWY ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM TRAUMY ORAZ ICH RODZIN

Centrum Terapii i Wspierania Rodziny „Nadzieja” w Bielsku-Białej znalazło się wśród 18 ośrodków w Polsce realizujących, w ramach kontraktu z NFZ,  Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin. Z różnych form specjalistycznej pomocy, w tym konsultacji diagnostycznych, porad psychologicznych, sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą mogą…
Dowiedz się więcej

Działalność Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego

W ramach działalności Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego pełnoletni mieszkańcy powiatu żywieckiego uzyskują bezpłatny dostęp do: konsultacji i leczenia psychiatrycznego, diagnostyki i pomocy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, pomocy doraźnej w ramach całodobowej Izby Przyjęć, leczenia środowiskowego w domu Pacjenta Czytaj cały artykuł (PDF 553KB)

Życzenia Świąteczne

Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych życzą Kierownik i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności W Żywcu