Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

„Bezpieczna Więź to Wielka Moc”

08.12.2021r.

Stowarzyszenie Moc Wsparcia na zlecenie Województwa Śląskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz w partnerstwie z Miastem Sosnowiec realizuje regionalną kampanię „Bezpieczna Więź to Wielka Moc” promującą bezpieczne metody wychowawcze. Kampania „Bezpieczna Więź to Wielka Moc” realizowana jest w ramach Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

Celem kampanii społecznej „Bezpieczna Więź to Wielka Moc” jest przeciwdziałanie przemocy psychicznej wobec dzieci poprzez edukację z zakresu roli bezpiecznego przywiązania i możliwości wspierania rozwoju psychicznego i emocjonalnego dzieci. Głównymi adresatami przedsięwzięcia są rodzice i opiekunowie, w szczególności małych dzieci w wieku 0-6 lat, zamieszkujący województwo śląskie.

Inicjatywę promuje animacja przedstawiająca historię Roberta i jego rodziców. Platformę kampanii stanowi strona http://wielkamoc.eu/ oraz profil na FB facebook.com/MocWsparcia, na których rodzice znajdą szczegóły na temat istoty budowania bezpiecznej relacji z dzieckiem.

Jednym z najważniejszych elementów kampanii „Bezpieczna Więź to Wielka Moc” jest cykl webinariów dla rodziców i opiekunów dzieci, podejmujący tematykę związaną ze świadomym rodzicielstwem. Pierwsze ze spotkań nosi tytuł: Mały/Wielki wulkan uczuć – o roli emocji w funkcjonowaniu dzieci i odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 roku o godzinie 18.00 na platformie Zoom (dostęp przez stronę internetową lub aplikację). Obowiązuje rejestracja poprzez link: http://moc-wsparcia.pl/formularz-rejestracji-na-webinar/

 

Harmonogram kolejnych webianariów:

https://www.instagram.com/p/CXJl8aYAtDM/?utm_source=ig_web_copy_link