Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

18.07.2022r.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że ogłasza nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia  18 lipca 2022r. do dnia 5 sierpnia 2022r.

Aktualne zasady oraz  druk wniosku wraz z załącznikami  dostępny jest na stronie internetowej: www.pcpr-zywiec.pl w zakładce Pomoc Osobom Niepełnosprawnym -> Rehabilitacja zawodowa -> Stanowiska pracy oraz do pobrania w siedzibie PCPR w Żywcu.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w podanym terminie naboru, w siedzibie tut. Centrum osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną  z zachowaniem terminu naboru. Wnioski złożone po terminie naboru nie będą uwzględnione.