Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Zarządzenie kierownika PCPR – Zasady Moduł I

Zarządzenie Nr 5/2023 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z dnia 9 luty 2023r.   (PDF 1,56MB)

w sprawie: ustalenia punktowego systemu oceny wniosków oraz minimalnego progu punktowego umożliwiającego udzielenie dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON w 2023 roku.

 

Zarządzenie Nr 3/2023 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z dnia 9 luty 2023r.  (PDF 4,41MB)

w sprawie: ustalenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w powiecie żywieckim w 2023 roku.

 

Zarządzenie Nr 4/2023 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z dnia 9 luty 2023r.  (PDF 8,1MB)

w sprawie: ustalenia zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w powiecie żywieckim w 2023 roku.

 

 

Zarządzenie Nr 2/2023 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z dnia 9 luty 2023r.   (PDF 204KB)

w sprawie: ustalenia terminu naboru wniosków w 2022 roku dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.