Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej jest jedną z form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Oznacza on wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat w/w celów odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:
– umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
– psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Kandydat do WTZ powinien posiadać:
1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.
2. Uzgodnienie przyjęcia z PCPR.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo Działalność Warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników WTZ w ramach realizowanych programów terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami Warsztatu na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

Utworzenie i działalność WTZ finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( 90%)  i środków własnych Powiatu ( 10%).

Na terenie Powiatu Żywieckiego funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Gilowicach z filią w Milówce i w Żywcu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Żywcu. Oba Warsztaty obejmują  łącznie terapią 131 uczestników/

Warsztat Terapii Zajęciowej  w Gilowicach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach  swoją działalność rozpoczął jesienią 1992 r. Jednostką prowadzącą warsztat jest Gmina Gilowice. W zajęciach Warsztatu uczestniczą 101 osoby niepełnosprawne w tym 95 osób z Powiatu Żywieckiego i 6 osób z Powiatu Bielskiego. Od 2009 roku WTZ posiada filię w Milówce.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach w procesie rehabilitacji społecznej stosuje następujące metody i formy działalności rehabilitacyjnej:

Ergoteria, której formami są:

 • dziewiarstwo
 • gospodarstwo domowe
 • hafciarstwo
 • informatyka
 • majsterkowanie
 • metaloplastyka
 • ogrodnictwo
 • stolarstwo
 • szycie/krawiectwo
 • tkactwo

Socjalizacja, której formami są:

 • edukacja elementarna
 • ludoterapia/zabawoterapia
 • psychoedukacja
 • rehabilitacja usprawniająca
 • rekreacja/sport
 • sylwoterapia
 • trening ekonomiczny
 • trening higieniczny
 • trening umiejętności społecznych

Arteterapia, której formami są:

 • biblioterapia
 • choreoterapia
 • filmoterapia
 • grafika
 • malarstwa i muzykoterapia
 • rękodzielnictwo
 • rysunek
 • rzeźba
 • sztuka użytkowania teatroterapii
 • zdobnictwo – dekoratorstwo
 • ceramika.

Dodatkowo w warsztacie funkcjonuje grupa ogrodniczo – porządkowa, a zajęcia odbywają się w miarę potrzeb w ciągu roku. Wszystkie metody i formy rehabilitacji dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym dla każdego uczestnika Warsztatu przez Radę Programową. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach prowadzi terapie w następujących pracowniach terapeutycznych:

 • pracownia gospodarstwa domowego
 • pracownia techniczno – stolarska,
 • pracownia krawiecka,
 • pracownia plastyczna,
 • pracownia edukacyjno – scrapbookingowej,
 • pracownia filcu, haftu i biżuterii,komputerowo – poligraficzna,
 • pracownia zdobniczo- dekoratorska
 • pracownia mody i reklamy,
 • pracownia komputerowa,
 • pracownia ceramiczna,
 • pracownia artystyczna,
 • pracownia drewna,
 • gabinet psychologiczny z pracownią EEG Biofeedback
 • gabinet fizjoterapii

Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach jest Pan mgr Marek Matlakiewicz 

Kontakt:
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Zakopiańska 71
34-322 Gilowice
tel./fax. (033) 865-34-47

Filia Milówka tel: (033) 863 78 87
mail: wtzgilowice@interia.pl
Facebook: Warsztat Terapii Zajęciowej Gilowice/Milówka
https://www.cylexpolska.pl/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=warsztat+terapii+zaj%c4%99ciowej&companyId=10533964

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Żywcu
Warsztat Terapii Zajęciowe jprzy SOSW w Żywcu  swoją działalność rozpoczął w grudniu 2016r. Jednostką prowadzącą warsztat jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żywcu. W zajęciach Warsztatu uczestniczy 30 osoób niepełnosprawnych z terenu z Powiatu Żywieckiego.
WTZ przy SOSW w Żywcu  w procesie rehabilitacji społecznej stosuje następujące metody, formy i rodzaje  działalności rehabilitacyjnej:

Formy terapii:

 • grupowa
 • zbiorowa
 • indywidualna

Rodzaje terapii:

 • ergoterapia w formie:
  Bukieciarstwo
  Florystyka
  Hortiterapia
  Ogrodolecznictwo
  Hafciarstwo
  Krawiectwo
  Stolarstwo
  Gastronomia
  Prace porządkowe
  Drobne naprawy
 • Socjoterapia w formie:
  Ludoterapia/zabawoterapia
  Terapia ruchem
  Trening umiejętności społecznych
  Trening w zakresie czynności życia codziennego
  Trening ekonomiczny
  Rekreacja
  Relaksacja
  Metody behawioralne
 • Arteterapia w formie:
  Rysunek
  Malarstwo
  Grafika sztuki użytkowej
  Zdobnictwo i dekoratorstwo
  Florystyka
  Muzykoterapia
  Teatroterapia
  Choreoterapia
  Biblioterapia
  Filmoterapia
 • Metody pracy
  Słowne
  Praktyczne
  Oglądowe
  Objaśniająco – poglądowe
  Programowanie
  Weryfikujące
  Trening umiejętności zachowań społecznych

W warsztacie odbywają się również zajęcia z doradzctwa zawodowego, zajęcia psychologiczne, zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, biblioterapia, muzykoterapia, zajęcia z pielęgniarką, dogoterapii.
Wszystkie metody i formy rehabilitacji dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym dla każdego uczestnika Warsztatu przez Radę Programową Warsztatu.

WTZ  przy SOSW w Żywcu  prowadzi terapie w następujących pracowniach terapeutycznych:
1. Pracowni gospodarstwa domowego.

 1. Pracowni teatralnej z elementami komunikacji i umiejętności społecznych.
 2. Pracowni plastyczno artystycznej.
 3. Pracowni komputerowo – edukacyjnej.
 4. Pracowni florystyczno ogrodniczej.

Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach jest Pani mgr Katarzyna Żywczak

Kontakt:
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Żywcu

ul. Kopernika 77
34-300 Żywiec
tel./fax. (033) 861 32 71

mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Facebook: Warsztat Terapii Zajęciowej Żywiec https://www.facebook.com/wtz.zywiec/?locale=pl_PL

www.sosw

Podstawa prawna działania Warsztatów Terapii Zajęciowej:
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 , poz. 100 z późn. zm.);2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2004r.w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r. Nr 63, poz. 587 z póź.zm).