Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Uwaga na nielegalnie działające placówki opieki całodobowej

13.03.2019r.

Osoby niepełnosprawne, przewlekle chore lub w podeszłym wieku noszące się z zamiarem skorzystania z usług placówek zapewniających całodobową opiekę, zachęcam do zapoznania się z wykazem zamieszczonym na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym figurują placówki legalnie funkcjonujące, tj. posiadające zezwolenie Wojewody Śląskiego, wpisane do prowadzonego przez niego rejestru i podlegające kontroli przez służby Wojewody. Wyżej wymieniony wykaz znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry

 

Uprzejmie proszę o zwracanie bacznej uwagi i reagowanie na wszelkie sygnały o prawdopodobieństwie funkcjonowania nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i zgłoszenie tego faktu odpowiednim służbom. Tylko właściwe i szybkie reagowanie na przejawy omijania wymogów ustawowych pozwoli na wyeliminowanie działalności podmiotów nieuczciwych, dla których priorytetem jest zysk, a nie człowiek.

 

Jednocześnie informuję, iż osoby  zainteresowane prowadzeniem tego typu działalności mogą uzyskać informację o trybie wydawania zezwolenia i przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zabezpieczenie-spoleczne/placowki-zapewniajace-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku