Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Uwaga na nielegalne placówki !

23.02.2018r.

Mimo kilkunastoletniego już funkcjonowania przepisów prawa pomocy społecznej ustanawiających zasady działania placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, świadomość i wiedza społeczeństwa w tym zakresie nadal pozostają na niezadowalającym poziomie, o czym świadczą wciąż powstające placówki nielegalne, znajdujące usługobiorców.

Osoby noszące się z zamiarem skorzystania z tej formy pomocy zachęcam do zapoznania się z wykazem placówek zamieszczonym na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym figurują placówki legalnie funkcjonujące, tj. posiadające zezwolenie Wojewody Śląskiego, wpisane do prowadzonego przez niego rejestru tych placówek, podlegające kontroli przez służby Wojewody. Wykaz powyższy znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry

Wybór placówki niefigurującej w w/w rejestrze może grozić pogorszeniem stanu zdrowia, a nawet śmiercią pensjonariusza.

Jednocześnie informuję, iż osoby  zainteresowane prowadzeniem tego typu działalności mogą uzyskać informację o trybie wydawania zezwolenia i przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zabezpieczenie-spoleczne/placowki-zapewniajace-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku