Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej

31.03.2021r.

Pismo Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. rekomendacji i instrukcji dla instytucji pieczy zastępczej dotyczących zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

 

Rekomendacje i instrukcje   (*.DOCX 15kB)     dostepnosc cyfrowa