Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Punkt interwencji kryzysowej

,, Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej” (art. 47, ust.1 Ustawa o pomocy społecznej)

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA NIE JEST TERAPIĄ

 

Specyfika interwencji kryzysowej:

  • krótkoterminowe formy oddziaływania- zazwyczaj 6-8 spotkań, duża intensywność kontaktów
  • łączenie różnych form oddziaływań, szczególne docenianie wpływu otoczenia na osobę w kryzysie (wsparcie społeczne, odwołanie się do osobistej sieci wsparcia osoby, uruchomienie osób mogących świadczyć pomoc w kryzysie, zorganizowanie pomocy instytucjonalnej)
  • koncentracja na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na analizowaniu problemów
  • gotowość do podejmowania działań w trybie ratunkowym (emergency)
  • możliwość podjęcia interwencji w sytuacji nieujawniania tożsamości, klient może pozostać anonimowy