Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Program resortowy „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

05.01.2022r.

 

Program resortowy „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”
– edycja 2022
finansowany z  Funduszu Solidarnościowego

 

W dniu 30 grudnia 2021r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

 

W dniu 3 stycznia 2022r. Wojewoda Śląski przedstawił listę rekomendowanych gmin/powiatów z województwa śląskiego na środki finansowe z Programu w roku 2022r. Wniosek złożony przez Powiat Żywiecki znalazł się na liście „wniosków zakwalifikowanych” do realizacji w roku 2022. Rekomendowana kwota dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu wyniosła 818 091,00 zł, co pozwoli na udzielenie wsparcia w postaci usług asystencji osobistej dla 27 osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Żywieckiego.

 

Szczegóły w zakładce „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”