Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Podział środków PFRON na 2021 rok

15.03.2021r.

    W poniedziałek 8 marca br. na sesji zdalnej Rada Powiatu Żywieckiego podjęła uchwałę dotyczącą określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz podziału środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacjo Osób Niepełnosprawnych zgodnie z opinią Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żywcu.

Łącznie Powiat Żywiecki otrzymał z PFRON 4 518 621,00 w tym na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach oraz w Żywcu 2 842 176,00zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości  1 676 445,00 złotych zostały przeznaczone na realizację zadań:

  1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
  2. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
  3. Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środki pomocnicze.
  4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się.
  5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Ponadto informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. Na zadania te przeznaczono kwotę w wysokości 130 000,00 złotych. Są to jednorazowe  środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,  zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością, oraz dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo rolniczej.

Uchwała Rady Powiatu w Żywcu nr XXIII/266/2021 z dnia 8 marca 2021r.     (*.PDF 323kB)