Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Osobisty plan awaryjny

14.05.2020r.

Informujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich – Pan Adam Bodnar, przekazał opracowaną przez Biuro Rzecznika, we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”, w formie krótkiego poradnika zawierającego praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

Bazując na wieloletnich doświadczeniach organizacji pozarządowych w pracy z osobami pokrzywdzonymi, publikacja wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko. Poradnik oraz przygotowanie na jego bazie materiały graficzne (w wersji do druku), zostały załączone do niniejszego pisma. Poradnik jest również dostępny do pobrania na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii  .

W swym wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił również uwagę, że wprowadzenie ograniczeń przemieszczania się – potrzebne ze względów epidemiologicznych – w szczególny sposób wpływa na los osób narażonych na przejawy przemocy domowej. Związek pomiędzy wprowadzeniem środków zaradczych w postaci kwarantanny, a gwałtownym wzrostem raportowanych przypadków przemocy odnotowały organizacje pozarządowe i instytucje państwowe nie tylko w Chinach, ale także we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Przewidywania dotyczące ryzyka wzrostu liczby przypadków użycia przemocy wobec osób najbliższych w czasie epidemii są uzasadnione także czynnikami psychologicznymi – strach przed zakażeniem, poczucie braku kontroli nad biegiem wydarzeń, czy potencjalne pogorszenie sytuacji materialnej, mogą bowiem działać jako stresory prowadzące do wybuchów agresji wobec osób najbliższych. Rzecznik przypomniał również, że przemoc w rodzinie stanowi naruszenie podstawowych praw i wolności człowieka, a zapewnienie osobom pokrzywdzonym pomocy jest zobowiązaniem władz publicznych.

 

 

Osobisty plan awaryjny – poradnik   (*.PDF 431kB)

Osobisty plan awaryjny – grafiki do druku   (*.PDF 1.08MB)